Terapia ręki- to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, polegających na usprawnianiu tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań. 

 

Głównym celem terapii jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. 

 

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Terapia ręki to terapia mająca na celu usprawnianie całej ręki: od barku, przez ramię i przedramię, po nadgarstek, dłoń i palce. Głównym celem działań podejmowanych w ramach terapii ręki jest udoskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Jednak, aby uzyskać pożądany poziom trudnych ruchów precyzyjnych, należy zadbać o prawidłową sprawność całej kończyny górnej. Z artykułu dowiesz si m.in., na czym polega terapia ręki, jakie kwalifikacje musi mieć terapeuta oraz na czym polegają ćwiczenia wykonywane w czasie terapii. Autorka zwraca także uwagę, jakie zachowanie dziecka powinno skłonić do odbycia konsultacji z terapeutą ręki.

Kto może być terapeutą ręki?

Terapię ręki może prowadzić osoba, która ukończyła kurs terapii ręki. Kursy przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów i innych terapeutów. Mogą jednak skorzystać z nich wychowawcy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający i inni specjaliści pracujący z dziećmi, a także rodzice.

Osoba, która ukończy kurs, otrzymuje tytuł Terapeuty ręki. Nie jest to jednak nazwa zawodu. To tytuł, który podnosi kwalifikacje zawodowe i świadczy o tym, że dany terapeuta ma wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozy i terapii sprawności motoryki kończyny górnej.

Z jakimi problemami warto zwrócić się o pomoc do terapeuty ręki?

Z terapii ręki korzystają przede wszystkim dzieci, u których obserwuje się nieprawidłowy rozwój sprawności rąk. Nie zawsze jednak rodzice i pedagodzy potrafią trafnie ocenić przyczynę zachowania dziecka i powiązać ją z obniżoną jakością funkcjonowania jednej lub obu kończyn górnych.

Jakiego rodzaju ćwiczenia wykonuje się w trakcie terapii ręki?

W trakcie terapii ręki, w zależności od postawionej diagnozy i rozpoznanych potrzeb dziecka, wykonuje się przede wszystkim ćwiczenia:

 • równowagi,
 • prawidłowej postawy ciała,
 • percepcji czuciowej,
 • dużej motoryki,
 • stabilizacyjnej,
 • manipulowania ręką,
 • percepcji wzrokowej,
 • koordynacji pracy oburącz,
 • lateralizacji,
 • kształtujące prawidłowy chwyt (w tym chwyt narzędzia pisarskiego),
 • rozwijające sprawność grafomotoryczną.

 

Wskazania do podjęcia terapii:

 • niechęć do pisania, rysowania, manipulowania przedmiotami;
 • problemy z nauką samoobsługi (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, posługiwanie sztućcami);
 • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie obręczy barkowej lub całego ciała (wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe);
 • zaburzenia sprawności grafomotorycznej (dziecko nie lubi lub nie potrafi rysować, wycinać, malować, ma niestaranne i niedokładne pismo, każda nowa forma zajęć nie sprawia dziecku przyjemności );
 • trudność w utrzymaniu ołówka czy kredek;
 • trudności z koncentracją;
 • nieprawidłowa postawa ciała;
 • niechęć do dotykania nowych i różnorodnych faktur;
 • zaburzenia koordynacji oko-ręka;
 • niechęć do działań plastycznych;
 • trudność w łapaniu, rzucaniu piłką;
 • zbyt słaby lub zbyt silny nacisk kredki podczas rysowania/pisania;
 • nieprawidłowy chwyt kredki/długopisu.

Cele Terapii ręki:

Cele terapii ręki są uzależnione od tego, czego pacjent oczekuje od samej terapii, co dla niego jest ważne, a także od jego możliwości, wieku oraz indywidualnych predyspozycji i systematyczności.

Są to przede wszystkim:

 • poprawa sprawności manualnej;
 • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk;
 • ingerencja w sprawność grafomotoryczną;
 • rozwijanie koncentracji;
 • rozwój prawidłowego chwytu pisarskiego;
 • stymulowanie umiejętności pisania i rysowania;
 • rozwijanie mowy dziecka;
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu;
 • poprawa koordynacji oko-ręka;
 • rozwijanie i zwiększenie samodzielności w zakresie samoobsługi.

Terapia ręki – przebieg

Przebieg terapii uzależniony jest od wieku i umiejętności, a także możliwości pacjenta. Zawsze powinien się rozpocząć od diagnozy, znalezienia przyczyny i opracowania celów oraz metod współpracy.