Psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive-Behavioral Therapy, CBT) jest jedną z najbardziej znanych i skutecznych form terapii psychologicznej. Jej głównym celem jest pomaganie osobom w zrozumieniu i zmianie myśli i zachowań, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i zachowań niepożądanych.

Podstawową założeniem CBT jest to, że nasze myśli (poglądy na siebie, innych i świat) mają wpływ na nasze emocje i zachowania. W ramach terapii CBT klienci uczą się identyfikować negatywne lub szkodliwe myśli i przekonania oraz wypracowywać bardziej realistyczne i pozytywne sposoby myślenia. Następnie pracują nad zmianą powiązanych z nimi zachowań, aby osiągnąć lepsze funkcjonowanie psychiczne i emocjonalne.

CBT jest stosowana w leczeniu wielu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, PTSD oraz wiele innych. Jest krótkoterminowa i skupia się na rozwiązaniu konkretnych problemów, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu osób poszukujących pomocy terapeutycznej.