Pomoc psychologiczna 

Z wykształcenia jestem psychologiem, prywatnie mamą dwójki dzieci.
W swojej codziennej pracy wspieram dzieci i rodziców w trudnościach, jakie napotykają w swoim codziennym życiu. Będąc Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców pomagam rodzicom stawić czoła wyzwaniom z jakimi mierzą się w procesie wychowywania dzieci.
Natomiast dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam im w wyrażaniu emocji, a także wyposażam w umiejętności pozwalające poradzić sobie z napotykanymi problemami. Na co dzień pracuje z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami edukacyjnymi wspierając je w nabywaniu nowych umiejętności oraz dbając o rozwój ich funkcji poznawczych (tj. pamięć, uwaga, myślenie). Pracuje również z dziećmi przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy, problemy w radzeniu sobie z emocjami, lękiem oraz niską samooceną.
W swojej pracy korzystam również z dobrodziejstw uważności, którą sama praktykuje już od dłuższego czasu. W 2020r. ukończyłam 8-tygodniowy kurs MBSR, kolejny w 2022. W 2022 r. ukończyłam również 8-tygodniowy trening MBCL, a także Szkołę Letnią 2022 Academy for Mindful Teaching Method Eline Snel. Od 2022 r. Prowadzę 8-tygodniowe treningi uważności Metodą Eline Snel dla dzieci w wieku 4-12 lat („Uwaga to działa”). W 2023 r. ukończyłam proces specjalizacji treningu uważności Metodą Eline Snel dla nastolatków. 
Ponadto ukończyłam wiele różnych szkoleń z zakresu terapii dzieci i młodzieży. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację poprzez udział m.in. w kursach, szkoleniach, konferencjach. W swojej pracy terapeutycznej korzystam z dobrodziejstw terapii poznawczo-behawioralnej, self-reg, ACT oraz mindfulness.