RehaCom to zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem specjalistycznych programów i gier komputerowych. Metoda ta jest skutecznie wykorzystywana w naszym Gabinecie od 2020 roku. To nowoczesna metoda rehabilitacji funkcji poznawczych. Dużą zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania treningu do potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Poprzez adaptację treningu do możliwości pacjenta, dokładnie odpowiada jego potrzebom. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgu.

RehaCom oferuje wiele zróżnicowanych zadań i dostarcza pacjentowi odpowiedniej motywacji. Dopasowana informacja zwrotna pozwala na zapoczątkowanie procesu uczenia się. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania i dopracowany wygląd graficzny zapewniają komfort pracy i przyczyniają się do sukcesu prowadzonej terapii.

Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom. Jest on z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu klinikach neurologicznych na całym świecie.

Z pomocą naszych terapeutów system RehaCom przyczynia się do poprawy następujących obszarów:

Terapia przeznaczona jest dla:

 • Dzieci i młodzieży – przede wszystkim z zaburzeniami koncentracji i trudnościami w nauce (m.in. problemy dyslektyczne, ADD, ADHD)
 • Dorosłych – po uszkodzeniach mózgu w wyniku m.in. udaru, urazach czaszkowo-mózgowych (np. w wyniku wypadku), w celu zapobiegania demencji, jak i z rozpoznanymi zespołami otępiennymi (np. wczesne stadia Choroby Alzheimera). 

Wskazania do terapii:

 • problemy z koncentracją uwagi
 • trudności w zapamiętywaniu i uczeniu się na pamięć
 • trudności w planowaniu
 • trudności w czytaniu ze zrozumieniem
 • problemy w myśleniu wielotorowym
 • zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
 • trudności z zapamiętywaniem i rozpoznawaniem twarzy
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zaburzenia logicznego myślenia