Profile kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

Informacje

23 listopad 2023
257 odsłon artykułu

W praktyce spotykamy się z trzema profilami klinicznymi o różnych objawach dominujących, a także różnych formach terapii. Są to: (1) zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym, (2) zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie, a także (3) zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej. 

(1) Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym to najczęściej występująca forma APD. Dotyka 50% dzieci z diagnozą zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dzieci te mają trudności w odkodowaniu cech akustycznych dźwięków mowy, które pozwalają na rozróżnianie fonemów. Deficyty te przekładają się na obniżone umiejętności czytania i pisania, a także współwystępujące wady wymowy. Terapia tej grupy dzieci opiera się przede wszystkim na treningu funkcji słuchowych, ćwiczeniach analizy i syntezy słuchowej, ćwiczeniach rozdzielczości czasowe, różnicowania długości i wysokości dźwięków. 

(2) Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie charakteryzują się nieprawidłowo funkcjonującą krótkotrwałą pamięcią słuchową, trudnościami w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz impulsywnością. U dzieci tych często rozpoznawane są współistniejące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD). Często otrzymują one diagnozę ADHD, podczas gdy tak naprawdę ich problemem jest zaburzenie uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie. 
Sposób funkcjonowania dzieci z tym profilem APD bardzo często przypomina zachowanie dzieci z ADD i ADHD. Praca terapeutyczna w tej grupie koncentruje się przede wszystkim na poprawie rozumienia mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, a także rozwijaniu krótkotrwałej pamięci słuchowej oraz uwagi słuchowej. Pomocne może być również stosowanie systemu wspomagającego tzw. systemu FM, którego zadaniem jest stworzenie możliwie jak najlepszych warunków odbioru mowy poprzez ograniczenie dopływu hałasu oraz wpływu odległości od mówcy. 

(3) Ostatnim profilem jest zaburzenie integracji, które cechą jest zaburzenie wymiany informacji pomiędzy półkulami przez ciało modzelowate. Dzieci należące do tej grupy APD mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, problemy w zakresie wiązania informacji semantycznych ze wskazówkami prozodycznymi, a także zaburzone są umiejętności lokalizacji źródła dźwięku. U dzieci tych obserwuje się problemy w koordynacji ruchów, przygotowywaniem notatek oraz pisaniem dyktand. 
Dzieci należące do ostatniego profilu klinicznego APD oprócz treningu słuchowego mającego na celu doskonalenie umiejętności rozumienia mowy w hałasie oraz poprawę zdolności koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej objęte powinny być ćwiczeniami z zakresu integracji sensorycznej ukierunkowanymi na stymulację ciała modzelowatego oraz móżdżku.

Każde dziecko z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego powinno zostać objęte odpowiednią terapią dostosowaną do jego potrzeb i możliwości. Celem terapii dzieci z zaburzeniem przetwarzania słuchowego (APD) jest stymulacja wyższych funkcji słuchowych. Istotne jest również to, aby zadbać o opiekę tych dzieci przez takich specjalistów jak: logopeda, pedagog czy terapeuta integracji sensorycznej. Często dzieci te potrzebują również pomocy psychologicznej ze względu na trudności emocjonalne, obniżoną motywacją do uczenia się, obniżoną samooceną, brakiem wiary w siebie, długotrwałymi niepowodzeniami szkolnymi oraz brakiem sukcesów w nauce. Oddziaływanie na wiele sfer dziecka będzie przyczyniało się do poprawy jego funkcjonowania oraz osiąganiu zamierzonego celu terapeutycznego.

Rozwiązaniem trudności wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego jest podjęcie specjalistycznej terapii mającej na celu poprawę funkcjonowania osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata specjalizuje w terapii APD. Mamy bogatą ofertę treningów słuchowych oraz metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Naszym atutem jest to, że wykorzystujemy aktywne treningi słuchowe tj. Neuroflow i Metoda Warnkego. Nasze doświadczenie wskazuje, iż dzieci mające m.in. trudności w uczeniu się, szczególnie czytania, pisania, tabliczki mnożenia, języków obcych, po odbyciu terapii aktywnym treningiem słuchowym, osiągają lepsze wyniki w nauce, potrafią dłużej utrzymać uwagę, mają większą motywację do nauki, zwiększa się ich samoocena, osiągają sukcesy w relacjach z rówieśnikami. 
Aktywne treningi słuchowe są również skuteczne w przypadku dzieci i dorosłych dotkniętych zaburzeniami w obszarze językowym m.in. afazją, opóźnieniem rozwoju mowy u dzieci.

Skorzystaj z naszej oferty i pomóż swojemu dziecku odnosić sukcesu w życiu i w nauce.

opr. mgr Żaneta Łopata 


Źródło:
1. APD Medical Sp. z o.o. APD Zaburzenia przetwarzania słuchowego (online 04.05.2019r.): https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/apd-zaburzenia-przetwarzania-sluchowego
2. Borowiecka R., „Dziecko w równowadze koordynacja i słuch”, Warszawa 2015

Dlaczego warto

Będziemy z Tobą szczerzy 

Pomaganie innym to jedna z najtrudniejszych prac. Sprostanie oczekiwaniom i wyzwaniom nie zawsze jest proste. Ale my to już wiemy i dlatego staramy się robić to najlepiej jak potrafimy, angażując się w swoją pracę całym sercem. 

Aktualna wiedza

Nowoczesne formy terapii

Wieloletnie doświadczenie

Miła i przyjazna atmosfera

Najnowsze aktualności

Zobacz co się u nas dzieje 

Wspieranie rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka od najmłodszych lat

Wspieranie rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka od najmłodszych lat

19 kwiecień 2024
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29 marzec 2024
Metoda Tomatisa - konsultacja i diagnoza -50%

Metoda Tomatisa - konsultacja i diagnoza -50%

01 marzec 2024
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

15 grudzień 2023
Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa

15 grudzień 2023
Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

01 grudzień 2023