Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

Informacje

27 czerwiec 2023
265 odsłon artykułu

Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)?


Najczęściej występującym objawem zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) u dzieci są trudności w rozumieniu mowy w utrudnionych warunkach akustycznych (np. hałas, szum). Dziecko takie jest rozproszone, nie potrafi się koncentrować na wypowiedzi, nie rozumie docierających do niego bodźców słuchowych. U dzieci tych wiele umiejętności słuchowych zostaje upośledzonych, co przyczynia się do mniej sprawnego funkcjonowania w otoczeniu bodźców zakłócających.

Dzieci z APD osiągają niższe wyniki w nauce pomimo prawidłowo rozwijających się zdolności intelektualnych. 
Przyczynia się to do obniżonej motywacji do nauki, a także niskiej samooceny.


Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można stwierdzić, gdy pomimo prawidłowo rozwijającej się inteligencji dziecko prezentuje następujące objawy:

 • trudności w rozumieniu mowy w hałasie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie tj. klasa szkolna, 
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
 • problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk,
 • trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi na zadaniu wymagającym słuchania, w szczególności w obecności bodźców zakłócających,
 • problemy ze zrozumieniem złożonych poleceń lub przyswojeniem dłuższej treści wypowiedzi lub opowiadania.

 

U dzieci, u których występuje deficyt w zakresie przetwarzania bodźców słuchowych obserwuje się:

 • krótki okres utrzymania uwagi,
 • szybko się rozpraszają,
 • wyłączają,
 • występuje męczliwość podczas czynności wymagających dłuższego słuchania, długich rozmów,
 • wykazują nadmierne reakcje w sytuacji niespodziewanego hałasu,
 • często są wystraszone i zdenerwowane,
 • zakrywają uszy, są nadwrażliwe na niektóre dźwięki,
 • pomimo uważnego słuchania mają trudności z rozumieniem i zapamiętaniem poleceń i instrukcji słownych, szczególnie tych odroczonych w czasie,
 • często proszą o powtórzenie informacji,
 • mają trudności w konstruowaniu płynnych wypowiedzi,
 • mają ubogie słownictwo,
 • mowa ich jest monotonna,
 • mają trudności z zapamiętywaniem piosenek, wierszyków, nauką tabliczki mnożenia, posługiwaniem się alfabetem, z zapamiętywaniem dni tygodnia, miesięcy i dat,
 • wolno reagują na informacje słuchowe,
 • źle funkcjonują w otoczeniu, w którym panuje nadmierny hałas,
 • mają niską samoocenę,
 • mają trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, k/g, t/d i dokonują błędnych ich zapisów,
 • mają trudności z ortografią, czytaniem i pisaniem.

Osoby dotknięte zaburzeniem przetwarzania słuchowego (APD) powinny zostać poddane specjalistycznej terapii w celu poprawy funkcjonowania. Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata specjalizuje w pracy z tym zaburzeniem. Mamy bogatą ofertę treningów słuchowych oraz metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Pracujemy: Metodą Tomatisa, Metodą Warnkego, Neuroflow ATS. 

Nasze doświadczenie wskazuje, iż dzieci mające m.in. trudności w uczeniu się, szczególnie czytania, pisania, tabliczki mnożenia, języków obcych, po odbyciu terapii treningiem słuchowym, osiągają lepsze wyniki w nauce, potrafią dłużej utrzymać uwagę, mają większą motywację do nauki, zwiększa się ich samoocena, osiągają sukcesy w relacjach z rówieśnikami.

Treningi słuchowe są również skuteczne w przypadku dzieci i dorosłych dotkniętych zaburzeniami w obszarze językowym m.in. afazją, opóźnieniem rozwoju mowy u dzieci.

opr. mgr Żaneta Łopata 

Źródło:
1. Senderski A., Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2014 13(2), s. 77-81
2. Borowiecka R., „Dziecko w równowadze koordynacja i słuch”, Warszawa 2015

Dlaczego warto

Będziemy z Tobą szczerzy 

Pomaganie innym to jedna z najtrudniejszych prac. Sprostanie oczekiwaniom i wyzwaniom nie zawsze jest proste. Ale my to już wiemy i dlatego staramy się robić to najlepiej jak potrafimy, angażując się w swoją pracę całym sercem. 

Aktualna wiedza

Nowoczesne formy terapii

Wieloletnie doświadczenie

Miła i przyjazna atmosfera

Najnowsze aktualności

Zobacz co się u nas dzieje 

Wspieranie rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka od najmłodszych lat

Wspieranie rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka od najmłodszych lat

19 kwiecień 2024
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29 marzec 2024
Metoda Tomatisa - konsultacja i diagnoza -50%

Metoda Tomatisa - konsultacja i diagnoza -50%

01 marzec 2024
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

15 grudzień 2023
Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa

15 grudzień 2023
Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

01 grudzień 2023