Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

Informacje

27 czerwiec 2023
136 odsłon artykułu

Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)?


Najczęściej występującym objawem zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) u dzieci są trudności w rozumieniu mowy w utrudnionych warunkach akustycznych (np. hałas, szum). Dziecko takie jest rozproszone, nie potrafi się koncentrować na wypowiedzi, nie rozumie docierających do niego bodźców słuchowych. U dzieci tych wiele umiejętności słuchowych zostaje upośledzonych, co przyczynia się do mniej sprawnego funkcjonowania w otoczeniu bodźców zakłócających.

Dzieci z APD osiągają niższe wyniki w nauce pomimo prawidłowo rozwijających się zdolności intelektualnych. 
Przyczynia się to do obniżonej motywacji do nauki, a także niskiej samooceny.


Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można stwierdzić, gdy pomimo prawidłowo rozwijającej się inteligencji dziecko prezentuje następujące objawy:

 • trudności w rozumieniu mowy w hałasie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie tj. klasa szkolna, 
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
 • problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk,
 • trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi na zadaniu wymagającym słuchania, w szczególności w obecności bodźców zakłócających,
 • problemy ze zrozumieniem złożonych poleceń lub przyswojeniem dłuższej treści wypowiedzi lub opowiadania.

 

U dzieci, u których występuje deficyt w zakresie przetwarzania bodźców słuchowych obserwuje się:

 • krótki okres utrzymania uwagi,
 • szybko się rozpraszają,
 • wyłączają,
 • występuje męczliwość podczas czynności wymagających dłuższego słuchania, długich rozmów,
 • wykazują nadmierne reakcje w sytuacji niespodziewanego hałasu,
 • często są wystraszone i zdenerwowane,
 • zakrywają uszy, są nadwrażliwe na niektóre dźwięki,
 • pomimo uważnego słuchania mają trudności z rozumieniem i zapamiętaniem poleceń i instrukcji słownych, szczególnie tych odroczonych w czasie,
 • często proszą o powtórzenie informacji,
 • mają trudności w konstruowaniu płynnych wypowiedzi,
 • mają ubogie słownictwo,
 • mowa ich jest monotonna,
 • mają trudności z zapamiętywaniem piosenek, wierszyków, nauką tabliczki mnożenia, posługiwaniem się alfabetem, z zapamiętywaniem dni tygodnia, miesięcy i dat,
 • wolno reagują na informacje słuchowe,
 • źle funkcjonują w otoczeniu, w którym panuje nadmierny hałas,
 • mają niską samoocenę,
 • mają trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, k/g, t/d i dokonują błędnych ich zapisów,
 • mają trudności z ortografią, czytaniem i pisaniem.

Osoby dotknięte zaburzeniem przetwarzania słuchowego (APD) powinny zostać poddane specjalistycznej terapii w celu poprawy funkcjonowania. Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata specjalizuje w pracy z tym zaburzeniem. Mamy bogatą ofertę treningów słuchowych oraz metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Pracujemy: Metodą Tomatisa, Metodą Warnkego, Neuroflow ATS. 

Nasze doświadczenie wskazuje, iż dzieci mające m.in. trudności w uczeniu się, szczególnie czytania, pisania, tabliczki mnożenia, języków obcych, po odbyciu terapii treningiem słuchowym, osiągają lepsze wyniki w nauce, potrafią dłużej utrzymać uwagę, mają większą motywację do nauki, zwiększa się ich samoocena, osiągają sukcesy w relacjach z rówieśnikami.

Treningi słuchowe są również skuteczne w przypadku dzieci i dorosłych dotkniętych zaburzeniami w obszarze językowym m.in. afazją, opóźnieniem rozwoju mowy u dzieci.

opr. mgr Żaneta Łopata 

Źródło:
1. Senderski A., Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2014 13(2), s. 77-81
2. Borowiecka R., „Dziecko w równowadze koordynacja i słuch”, Warszawa 2015

Dlaczego warto

Będziemy z Tobą szczerzy 

Pomaganie innym to jedna z najtrudniejszych prac. Sprostanie oczekiwaniom i wyzwaniom nie zawsze jest proste. Ale my to już wiemy i dlatego staramy się robić to najlepiej jak potrafimy, angażując się w swoją pracę całym sercem. 

Aktualna wiedza

Nowoczesne formy terapii

Wieloletnie doświadczenie

Miła i przyjazna atmosfera

Najnowsze aktualności

Zobacz co się u nas dzieje 

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

15 grudzień 2023
Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa

15 grudzień 2023
Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

01 grudzień 2023
Rozwój słyszenia

Rozwój słyszenia

27 listopad 2023
Profile kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

Profile kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

23 listopad 2023
Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

27 czerwiec 2023