Zadzwoń i umów się na konsultację: telefon +48 788 950 798

Aktualności

Jakie są objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)?


Najczęściej występującym objawem zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) u dzieci są trudności w rozumieniu mowy w utrudnionych warunkach akustycznych (np. hałas, szum). Dziecko takie jest rozproszone, nie potrafi się koncentrować na wypowiedzi, nie rozumie docierających do niego bodźców słuchowych. U dzieci tych wiele umiejętności słuchowych zostaje upośledzonych, co przyczynia się do mniej sprawnego funkcjonowania w otoczeniu bodźców zakłócających.

Dzieci z APD osiągają niższe wyniki w nauce pomimo prawidłowo rozwijających się zdolności intelektualnych. 
Przyczynia się to do obniżonej motywacji do nauki, a także niskiej samooceny.


Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można stwierdzić, gdy pomimo prawidłowo rozwijającej się inteligencji dziecko prezentuje następujące objawy:

 • trudności w rozumieniu mowy w hałasie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie tj. klasa szkolna, 

 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów, 

 • problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk, 

 • trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi na zadaniu wymagającym słuchania, w szczególności w obecności bodźców zakłócających, 

 • problemy ze zrozumieniem złożonych poleceń lub przyswojeniem dłuższej treści wypowiedzi lub opowiadania.

U dzieci, u których występuje deficyt w zakresie przetwarzania bodźców słuchowych obserwuje się:

 • krótki okres utrzymania uwagi, 

 • szybko się rozpraszają, 

 • wyłączają, 

 • występuje męczliwość podczas czynności wymagających dłuższego słuchania, długich rozmów, 

 • wykazują nadmierne reakcje w sytuacji niespodziewanego hałasu, 

 • często są wystraszone i zdenerwowane, 

 • zakrywają uszy, są nadwrażliwe na niektóre dźwięki, 

 • pomimo uważnego słuchania mają trudności z rozumieniem i zapamiętaniem poleceń i instrukcji słownych, szczególnie tych odroczonych w czasie, 

 • często proszą o powtórzenie informacji, 

 • mają trudności w konstruowaniu płynnych wypowiedzi, 

 • mają ubogie słownictwo, 

 • mowa ich jest monotonna, 

 • mają trudności z zapamiętywaniem piosenek, wierszyków, nauką tabliczki mnożenia, posługiwaniem się alfabetem, z zapamiętywaniem dni tygodnia, miesięcy i dat, 

 • wolno reagują na informacje słuchowe, 

 • źle funkcjonują w otoczeniu, w którym panuje nadmierny hałas, 

 • mają niską samoocenę, 

 • mają trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, k/g, t/d i dokonują błędnych ich zapisów, 

 • mają trudności z ortografią, czytaniem i pisaniem.


Osoby dotknięte zaburzeniem przetwarzania słuchowego (APD) powinny zostać poddane specjalistycznej terapii w celu poprawy funkcjonowania. Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata specjalizuje w pracy z tym zaburzeniem. Mamy bogatą ofertę treningów słuchowych oraz metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Naszym atutem jest to, że wykorzystujemy aktywne treningi słuchowe tj. Neuroflow i Metoda Warnkego. Nasze doświadczenie wskazuje, iż dzieci mające m.in. trudności w uczeniu się, szczególnie czytania, pisania, tabliczki mnożenia, języków obcych, po odbyciu terapii aktywnym treningiem słuchowym, osiągają lepsze wyniki w nauce, potrafią dłużej utrzymać uwagę, mają większą motywację do nauki, zwiększa się ich samoocena, osiągają sukcesy w relacjach z rówieśnikami.


Aktywne treningi słuchowe są również skuteczne w przypadku dzieci i dorosłych dotkniętych zaburzeniami w obszarze językowym m.in. afazją, opóźnieniem rozwoju mowy u dzieci.

opr. mgr Żaneta Łopata 


Źródło:
1. Senderski A., Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2014 13(2), s. 77-81
2. Borowiecka R., „Dziecko w równowadze koordynacja i słuch”, Warszawa 2015

powrót do listy

Wspomagamy dzieci w nabywaniu nowych umiejętności, wspieramy w trudnościach i towarzyszymy podczas procesu wzrastania.

Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona Gabinet Terapeutyczny
Żaneta Łopata
Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona lokalizacja Kojszówka 254
34-231 Juszczyn
POLSKA