Zadzwoń i umów się na konsultację: telefon +48 788 950 798

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Jednym z najważniejszych czynników, które umożliwiają prawidłowe rozwijanie się dziecka w społeczeństwie jest poprawna wymowa. Ważne jest więc, aby dziecko w okresie do 6 lat,  miało już opanowaną prawidłową artykulację wszystkich głosek języka polskiego. Od poprawnej wymowy zależy bowiem to, jak otoczenie będzie postrzegać dziecko w przedszkolu i szkole. Uczeń, który swobodnie, ale również i  poprawnie pod względem artykulacyjnym, stylistycznym i gramatycznym wyraża swoje myśli, będzie bardziej pewny siebie i lepiej oceniany. Należy także pamiętać, że wczesna interwencja logopedyczna przy zaburzeniach w kształtowaniu się mowy ustnej stanowi profilaktykę dla trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Terapia logopedyczna to proces celowych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na zniwelowanie zakłóceń w komunikacji (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Celem terapii logopedycznej jest między innymi:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korekcja wad wymowy,
 • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
 • usprawnienie funkcji pokarmowych.

Terapia logopedyczna może przypominać zabawę z dzieckiem (i z tym powinno ją kojarzyć), ale tak naprawdę jest pracą logopedy, dziecka i jego rodziców. Podczas terapii potrzeba wielu powtórzeń tych samych ćwiczeń, dlatego też terapeuta dokłada wszelkich starań, realizując zadania w różnej formie po to, aby ćwiczenia nie były dla dziecka nudne i mało interesujące, a co za tym idzie, aby były bardziej efektywne.

Metody wykorzystywane podczas terapii logopedycznej:

 • Ćwiczenia ortofoniczne, wstępne – ćwiczenia, które doskonalą funkcjonowanie mechanizmów mowy: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, kształtujące słuch fonemowy, usprawniające motorykę narządów mowy.
 • Ćwiczenia artykulacyjne (bezpośrednio związane z procesem mówienia) - utrwalają poprawną wymowę głosek. Artykulacja jest kształtowaniem dźwięków za pomocą języka, zębów, żuchwy, warg i podniebienia w celu uzyskania określonych i zrozumiałych słów. Jest to szereg ćwiczeń służących do wypracowania wyrazistej artykulacji głosek (samogłosek i spółgłosek).
 • Metoda wyjaśniania położenia narządów mowy - polega na objaśnianiu jak w prawidłowy sposób ułożyć artykulatory,
 • Kontrola wzrokowa - polega na demonstrowaniu przed lustrem układu języka i warg podczas wymawiania głoski,
 • Metoda przekształceń artykulacyjnych - polega na wymawianiu prawidłowej głoski, równocześnie wykonując z góry ustalone ruchy narządów artykulacyjnych, prowadzi to do uzyskania nowej, wcześniej źle realizowanej głoski.
 • Ćwiczenia autokontroli słuchowej – służą do kształtowania umiejętności odróżniania (przez pacjenta) słuchem własnych wadliwych wymówień od wymówień prawidłowych. Ćwiczenia te przyśpieszają efekty terapii logopedycznej.
 • Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej – kinestezja artykulacyjna jest to czucie ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom.
 • Zabawy paluszkowe - dostarczają wielu doznań dotykowych oraz pozwalają poznać własne ciało.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju i w korygowaniu jego zaburzeń. W metodzie Ruchu Rozwijającego ważnym elementem oprócz ruchu jest odczuwanie równowagi, kontakt fizyczny będący źródłem doznań dotykowych.
 • Metody relaksacyjne - wśród nich wyróżnić można masaż relaksacyjny, muzykoterapię.

Wspomagamy dzieci w nabywaniu nowych umiejętności, wspieramy w trudnościach i towarzyszymy podczas procesu wzrastania.

Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona Gabinet Terapeutyczny
Żaneta Łopata
Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona lokalizacja Kojszówka 254
34-231 Juszczyn
POLSKA