Zadzwoń i umów się na konsultację: telefon +48 788 950 798

Aktualności

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD - co to jest?


Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. Audytory Procesing Disorder, APD) definiowane są jako specyficzne trudności w przetwarzaniu informacji akustycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym, które nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD może obejmować ścieżki doprowadzające i odprowadzające w układzie słuchowym. Wpływa na codzienne życie głównie dzięki ograniczonej zdolności słuchania i odpowiedniej reakcji na dźwięki. Mówi się, że dziecko słyszy, ale nie słucha. 
Zaburzenia przetwarzania słuchowego występują pomimo prawidłowej czułości słuchu fizjologicznego (potwierdzonego prawidłowym wynikiem badania słuchu - audiometrii tonalnej). W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 zaburzenia przetwarzania słuchowego klasyfikowane są jako „inne zaburzenia percepcji słuchowej” (H93.2).

American Speech – Language – Hearing Association (ASHA) określa centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako mechanizmy i procesy odpowiadające za zjawiska tj.

  • lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięku, 
  • słuchowe rozróżnianie dźwięków, 
  • przetwarzanie czasowe dźwięków (w tym analizę czasową, maskowanie czasowe, integrację czasową bodźców, percepcję kolejności bodźców), 
  • rozumienie mowy w szumie, 
  • rozumienie mowy zniekształconej.

Odnosi się to do wszelkich rodzajów dźwięków, w tym również mowy. Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego można stwierdzić, jeżeli co najmniej jeden z tych procesów ma nieprawidłowy przebieg.

Jeżeli zauważasz u swojego dziecka m.in. problemy w nauce, w koncentracji uwagi lub twoje dziecko otrzymało diagnozę dysleksji lub ryzyka dysleksji, i nie znasz przyczyny tych trudności, a chcesz dowiedzieć się więcej na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego zapoznaj się z ofertą Gabinetu Terapeutycznego Żaneta łopata na stronie http://gabinet-terapeutyczny.eu/
Obecnie pracujemy innowacyjnymi metodami terapii tj. Neuroflow, Metoda Warnkego, a także Eeg-Biofeedback i Heg-Biofeedback.

opr. mgr Żaneta Łopata 

powrót do listy

Wspomagamy dzieci w nabywaniu nowych umiejętności, wspieramy w trudnościach i towarzyszymy podczas procesu wzrastania.

Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona Gabinet Terapeutyczny
Żaneta Łopata
Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona lokalizacja Kojszówka 254
34-231 Juszczyn
POLSKA