Zadzwoń i umów się na konsultację: telefon +48 788 950 798

Aktualności

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, a osiągnięcia w uczeniu się


Niewątpliwie problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie istotny dla dzieci w wieku szkolnym. Jego występowanie ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia w nauce.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej ujawniają się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdyż to właśnie w tym okresie rosną wymagania jakie stawiane są zmysłowi słuchu. Prawidłowe przetwarzanie bodźców słuchowych jest predyktorem w osiąganiu gotowości do uczenia się. Szacuje się, że zaburzenia przetwarzania słuchowego ma 30% dzieci z dysleksją rozwojową i 50% dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% uczniów przejawia objawy APD. Brak terapii zaburzonych funkcji słuchowych w znacznym stopniu ograniczają u tych dzieci możliwości nauki i rozwoju.
Objawy jakie prezentują osoby z APD występują również w innych zespołach charakteryzujących się trudnościami w uczeniu się. Może to być dysleksja, specyficzne trudności w nauce, opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD).

Brak diagnozy i interwencji terapeutycznej w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego rodzi poważne konsekwencje i jest często przyczyną opóźnionego rozwoju procesu komunikatywnego dziecka lub trudności w rozumieniu mowy. Bardzo często jest przyczyną problemów w nauce, w czytaniu i pisaniu, co wpływa na niską samoocenę i może doprowadzić do zaburzeń zachowania.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego nadal jest zjawiskiem mało znanym wśród osób pracujących z dziećmi. Prowadzi to do braku rozpoznań APD. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej opieki terapeutycznej. Dzieci, które objęte są terapią wyższych funkcji słuchowych zdobywają kompetencje, które umożliwiają im wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego. Martwi również fakt, iż wiele dzieci z diagnozą dysleksji i specyficznych trudności w uczeniu się często nie otrzymują żadnej opieki terapeutycznej.

Dziewczynka uczestnicząca w zajęciach terapeutycznych

Brak osiągnięć sukcesów w procesie uczenia się rodzi frustrację, wpływa na obniżoną samoocenę oraz brak wiary we własne kompetencje. Dziecko takie zużywa dużo energii aby uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Często ma poczucie, że gorzej sobie radzi od innych, że innym dzieciom sukcesy w nauce przychodzą z większą swobodą, kiedy ono samo pomimo starań ich nie osiąga lub osiągnięcia te nie są adekwatne do wysiłku, które wkłada. Z czasem trwania takiej sytuacji zmniejsza się motywacja do uczenia się ponieważ dziecko takie pomimo ciężkiej pracy nie zdobywa upragnionego celu w postaci dobrych wyników w nauce.

opr. mgr Żaneta Łopata

Źródło:
1. Senderski A., Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2014 13(2), s. 77-81.
2. Majak J. Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2013, 12(4), s. 161-168.

powrót do listy

Wspomagamy dzieci w nabywaniu nowych umiejętności, wspieramy w trudnościach i towarzyszymy podczas procesu wzrastania.

Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona Gabinet Terapeutyczny
Żaneta Łopata
Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona lokalizacja Kojszówka 254
34-231 Juszczyn
POLSKA