Zadzwoń i umów się na konsultację: telefon +48 788 950 798

Aktualności

Jakie są przyczyny Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)?


Czym jest Zaburzenie Przetwarzania Słuchowego APD? 

APD to zespół objawów charakteryzujący się trudnościami w zakresie identyfikacji, dyskryminacji, rozróżniania i przetwarzania informacji akustycznych w ośrodkowym układzie słuchowym. Więcej o tym czym jest zaburzenie przetwarzania słuchowego znajdziesz tutaj.

Podział zaburzeń przetwarzania słuchowego ze względu na ich przyczynę


Wyróżnia się trzy typy zaburzeń przetwarzania słuchowego: 
APD rozwojowe - stwierdza się u dzieci, u których słuch jest prawidłowy, co potwierdzają wyniki badań audiometrycznych, i u których nie znaleziono innych przyczyn deficytów słuchowych; 
APD nabyte - w wyniku m.in. mikrouszkodzeń ośrodkowego układu słuchowego powstałymi w okresie płodowym, okołoporodowym i noworodkowym lub uszkodzenia strukturalne mózgu; 
APD wtórne - konsekwencja niedosłuchu odbiorczego lub przewodzeniowego, np. spowodowane przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego. Mechanizmem powstania zaburzeń o charakterze wtórnym będzie również deprywacja słuchowa w okresie dynamicznego rozwoju funkcji słuchowych w pierwszych latach życia. 
• Mówi się również o zaburzeniach przetwarzania słuchowego związanego ze starzeniem się oraz demencją lub zaburzeniami neurologicznymi o podłożu genetycznym (np. stwardnieniem rozsianym), określane mianem „central presbycusis”.


Pozostałe przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego APD


Poszukując przyczyn APD należy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania jakie stawiane są przed dziećmi. Szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego niewątpliwie przyczynia się do powstania trudności w tym zakresie. Należy do nich przede wszystkich nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (m.in. gry komputerowe, telewizja, internet, telefony komórkowe), co powoduje przekroczenie możliwości percepcji dziecka, a także zaburza proces nabywania umiejętności komunikowania się. Możliwości filtrowania i selekcji informacji zostają upośledzone, co doprowadza do zaburzeń koncentracji uwagi. 
Istotne jest również to, iż coraz mniej czasu spędza się na bezpośrednich rozmowach dzieci z rodzicami i z rówieśnikami. Rozmowy nie tylko kształtują umiejętności werbalne, ale również doskonalą zdolności utrzymania uwagi na dłuższych wypowiedziach, a także rozumienia ich treści. Ponadto są źródłem takich zdolności jak formułowanie i ekspresja myśli oraz odczytywanie ładunku emocjonalnego wypowiedzi. Często rozmowy zastępowane są komunikacją pozawerbalną przy pomocy mobilnych urządzeń tj. smartfony, co potęguje trudności komunikacyjne. Ponadto dzieci korzystające z dobrodziejstw nowoczesnych technologii często narażone są na odbiór nienaturalnych dźwięków, zniekształconej mowy bohaterów filmów, gier komputerowych, co dodatkowo w sposób nieprawidłowy stymuluje rozwój mowy. 

Dziecko w słuchawkach


Istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego jest tzw. deprywacja słuchowa, która często wynika z niedosłuchu, spowodowanego zaburzeniami w części obwodowej narządu słuchu. Najczęstszą przyczyną niedosłuchu jest przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Podobnie dzieje się w przypadku zbyt późnego lub niewłaściwego protezowania ubytku słuchu aparatami słuchowymi. Dziecko pomimo przywrócenia prawidłowe czułości słuchu ma trudności z rozumieniem mowy w hałasie i selekcji informacji słuchowej. Wśród przyczyn zaburzeń przetwarzania słuchowego wymienia się również zaburzenia w funkcjonowaniu neuronów w drogach wstępujących i zstępujących, nieprecyzyjną synchronizację neuronalną, nietypową asymetrię czynnościową półkul mózgowych dotyczącą reprezentacji słuchowej, a także niewystarczające przekazywanie informacji słuchowej poprzez połączenia międzypółkulowe.

Czy Twoje dziecko otrzymało diagnozę APD? Skorzystaj z naszej oferty i pomóż swojemu dziecku odnosić sukcesu w życiu i w nauce.

opr. mgr Żaneta Łopata 

Źródło: 
1. „Europejskie spojrzenie na zaburzenia przetwarzania słuchowego – obecny status i kierunek przyszłych badań” 2018 (online): https://neuroflow.pl/blog/dla-profesjonalistow/48-europejskie-spojrzenie-na-zaburzenia-przetwarzania-sluchowego-obecny-status-i-kierunek-przyszlych-badan
2. Majak J. Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2013, 12(4), s. 161-168
3. Senderski A., Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. „Otolaryngologia” 2014 13(2), s. 77-81

powrót do listy

Wspomagamy dzieci w nabywaniu nowych umiejętności, wspieramy w trudnościach i towarzyszymy podczas procesu wzrastania.

Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona Gabinet Terapeutyczny
Żaneta Łopata
Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona lokalizacja Kojszówka 254
34-231 Juszczyn
POLSKA