Zadzwoń i umów się na konsultację: telefon +48 788 950 798

Aktualności

Dysleksja


DYSLEKSJA

Czy Twoje dziecko kolejny raz otrzymało złą ocenę? Jak to możliwe skoro tyle czasu ćwiczyliście w domu poprawną pisownię, wyjaśniałaś, tłumaczyłaś a błędy i tak się powtórzyły. Twoja cierpliwość powoli dobiega końca? STOP! Pozbieraj wszystkie myśli w jedność, zatrzymaj się i pomyśl - może to nie jest wina Twojego dziecka! Ono tak naprawdę bardzo się stara, ale i tak do końca coś mu nie wychodzi. Może to znak i najwyższa pora, żeby poszukać przyczyny? Na pewno nie jeden raz słyszałaś słowo ,,Dysleksja’’.

Czym właściwie jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie, określające zespół specyficznych trudności w uczeniu się, czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym/intelektualnym. Trudności, które składają się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji. U dzieci z dysleksją rozwojową mogą wystąpić zaburzenia mowy, koncentracji uwagi i pamięci. Przyczyną pierwotna w dysleksji rozwojowej są zakłócenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, nie wyklucza się też roli czynnika genetycznego.
Przyczynami trudności w nauce, może być również brak zdolności wynikający z obniżonego poziomu rozwoju umysłowego dziecka, niedostosowane lub złe metody nauczania, ciężka sytuacja rodzinna i środowiskowa dziecka, a także wady słuchu, wzroku, wymowy albo niektóre choroby somatyczne.


Rodzaje dysleksji:

 • dysgrafia (zniekształcenie strony graficznej pisma),
 • dysfonia (ciche i niewyraźne mówienie),
 • dyskalkulia (trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych),
 • dysleksja (trudności w płynnym czytaniu i pisaniu),
 • dysortografia (mimo dobrej znajomości zasad ortografii, trudność z opanowaniem poprawnej pisowni),
 • hiperdysleksja (trudności w czytaniu ze zrozumieniem).


Jak rozpoznać dysleksję rozwojową?

Sprawdź czy u Twojego dziecka występuje:

 • Bardzo wolne czytanie tekstu,
 • Przeskakiwanie wyrazów,
 • Opuszczanie linijek,
 • Mylenie liter o podobnych kształtach np. p=b=d=g,
 • Słabe rozumienie czytanego tekstu,
 • Nieprzestrzeganie znaków interpunkcyjnych,
 • Zacinanie się podczas czytania tekstu.

              

Dysleksja

Rozpoznanie dysleksji wymaga bardzo wnikliwej i dokładnej analizy. Najwięcej informacji dostarczy nam badanie pedagogiczne, które oceni głośne czytanie u dziecka. Jesteśmy w stanie sprawdzić poprawność czytania tekstu, technikę, tempo a także ocenić stopień rozumienia przeczytanego tekstu. Bardzo ważne jest również badanie psychologiczne, które pozwala ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego. Bada się zdolność koncentracji uwagi, pamięć i spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, funkcje językowe, motorykę małą i dużą. Badania testowe, obserwacja oraz analiza danych z wywiadu pomoże ustalić które funkcje rozwijają się nieprawidłowo i jakie są mocne strony rozwoju dziecka. Dysleksję rozwojową najczęściej można wykryć u dzieci w 1 i 2 klasie szkoły podstawowej, które zaczynają swoją przygodę z nauką czytania. Wówczas mówi się o ryzyku wystąpienia dysleksji. Badanie diagnostyczne prowadzi się w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, gdzie rodzice mogą się udać bez skierowania. Badanie jest bezpłatne i odbywa się tylko za zgodą rodziców. Po badaniu rodzice otrzymają pisemną opinię, która powinna być przekazana szkole.
Niestety bardzo często zdarza się, iż stwierdzenie u dziecka dysleksji rozwojowej staje się wymówką zarówno dla dzieci jak i rodziców, rozgrzeszając się w ten sposób z nieznajomości ortografii i niechęci do czytania. Uważają, że otrzymanie opinii o dysleksji rozwiązuje problem i zwalnia ich z zajmowania się nim w dalszym ciągu. Dlatego, nie należy zwalniać ucznia z obowiązku pracy nad problemem.

Dzieci z dysleksja powinny uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zwanych również terapią pedagogiczną. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się pisania i czytania:

 • wzrokowo-przestrzennych- skupienie uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni,
 • słuchowo-językowych- skupienie uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych,
 • motorycznych- to jest sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka.

Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, oraz wypracowanie motywacji do nauki, której zaczyna brakować uczniom z dysleksją, gdyż utracili ją wskutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.
Warto skorzystać z nowoczesnych metod wspomagających rozwój dziecka. Sposobem na dotarcie do przyczyny i pracą nad problemem jest Metoda Warnkego. Terapia Metodą Warnkego wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych i dostarcza efektywnych strategii uczenia się. Daje to solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce na każdym etapie życia. Przez skuteczne usunięcie źródła trudności, osiągnięte wyniki terapii są trwałe.

Pamiętajmy! Niezależnie od tego, czy dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach/terapii, czy też nie, konieczne jest codzienne wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w domu.

                                          Dysleksja chłopcy                                    

Co warto robić Drogi Rodzicu:

 • zrozumieć problem dziecka,
 • poznać jego mocne strony,
 • umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania,
 • zapewnić odpowiednie warunki do pracy,     
 • analizować trudności,
 • nauczyć korzystania ze słowniczka ortograficznego,
 • czytać wspólnie z dzieckiem.

Czego warto unikać Drogi Rodzicu:

 • tłumaczenia trudności dziecka,
 • usprawiedliwiania ich np. lenistwem, niechęcią do współpracy/pracy
 • porównywania z rodzeństwem,
 • krytykowania i ośmieszania,
 • odrabiania za dziecko prac domowych,
 • poprawiania błędów w pracach pisemnych.

Rolą rodzica jest umiejętne zachęcanie dziecka do pracy. Akcentowanie jego mocnych stron oraz odniesionych sukcesów pomoże mu w pokonywaniu trudności. Rodzice swą postawą mogą wzbudzać w dziecku wiarę w to, że trudności można pokonać wytrwałą i systematyczną pracą. Należy zachęcać dziecko do rozmów o jego porażkach i osiągnięciach, dawać wsparcie oraz poczucie bezpieczeństwa. Wzajemna szczerość i otwartość pomoże dziecku odnaleźć się w trudnych sytuacjach.


Opracowała
mgr Elżbieta Stanaszek

Literatura:
1.Bogdanowicz Marta, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk 2002.
2. Dąbrowska Małgorzata, Moje dziecko jest dyslektykiem. Warszawa 2003.
3. Małecka Barbara, Jak zapobiegać dysleksji? Kraków 1991.

powrót do listy

Wspomagamy dzieci w nabywaniu nowych umiejętności, wspieramy w trudnościach i towarzyszymy podczas procesu wzrastania.

Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona Gabinet Terapeutyczny
Żaneta Łopata
Gabinet Terapeutyczny Żaneta Łopata - ikona lokalizacja Kojszówka 254
34-231 Juszczyn
POLSKA